Hyldespjældet skal renoveres

Hyldespjældet skal renoveres. Beboerne i Hyldespjældet stemte ja til en helhedsplan ved det ekstraordinære beboermøde 14. marts 2018. Her på siden kan du finde information om helhedsplanen. 

Seneste nyt

Sommerferie-status fra Rambøll

Arbejdet med helhedsplanen er godt igang. Rambøll giver her en status på arbejdet.
See more

Arbejdet i fokusgrupper er godt i gang

I løbet af juni måned er der blevet afholdt fokusgruppemøder. Her har beboere og byggeudvalg arbejdet med temaer i helhedsplanen ift. facader, vinduer og døre samt ombygning af boliger.
See more

Information om fokusgrupper

Download den omdelte Beboerinformation om fokusgrupper.
See more

Her på siden kan du læse mere om Hyldespjældets Helhedsplan og finde referater, rapporter og beboerinformationer, med forbindelse til renoveringen.

Under menupunktet 'Seneste nyt' kan du følge med i de seneste nyheder om helhedsplanen. 

Under menupunktet ’Renoveringsprojektet' i menuen til højre finder du en beskrivelse af renoveringsprojektet og du kan downloade en detaljeret projektbeskrivelse.

'Skimmel og indeklima' er en sektion, der handler om Hyldespjældets indeklima. Hvor skal du henvende dig hvis du oplever skimmel? Hvilke tiltag indeholder helhedsplanen som vil skabe et bedre indeklima? Er nogle af de spørgsmål du finder svar på her.

Under menupunkter 'Genhusning' finder du information om genhusning. 

Under menupunktet 'Arkiv' kan du finde materiale der er uddelt til beboerne og mødereferater, rapporter og tegninger med relation til Hyldespjældets renovering. tidligere udgaver af nyhedsbrevet NYT OM HELHEDSPLANEN, der omdeles i Hyldespjældet når der er nyt i renoveringssagen.

Spørgsmål og svar’ er en ordbog med forklaring på nogle af de ord, der bruges i forbindelse med en stor renovering af et alment boligområde. Hvis du undrer dig over hvem Landbyggefonden er eller hvad Skema A betyder, er det her du finder svar.

Hvis du spørgsmål til renoveringen, finder du under menupunktet ’Kontakt’ kontaktoplysninger på byggeudvalget og BO-VEST.

Stræde en sommerdag
De røde facader i bebyggelsen