Fokusgrupper

Fokusgrupperne er fire møderækker, hvor beboere i Hyldespjældet kan være med til at præge hvordan boligområdet skal renoveres.

I fokusgrupperne har beboerne mulighed for at få indflydelse på de beslutninger der bliver taget, samt arbejde mere dybden indenfor de forskellige temaer. Desuden giver arbejdet i fokusgrupperne Rambøll nyttig viden om boligområdet. 

Det vigtigste i fokusgruppernes arbejde er, at komme med input til foreslåede løsninger og drøfte detaljer i projektet indenfor de forskellige temaer. Rammen for fokusgruppernes arbejde er de tekniske og økonomiske løsninger som er godkendt i helhedsplanen eller besluttet på beboermøder. 

Det er Rambøll der afholder, faciliterer og samler op på møderne. Samt sikrer fremdrift i drøftelser og beslutninger. 

Læs referater af de afholdte fokusgruppe-møder her.