Hvem skal du kontakte?

Du er velkommen til at kontakte byggeudvalget eller BO-VEST, hvis du har spørgsmål til Hyldespjældets helhedsplan. 

Byggeudvalget

Byggeudvalget samler alle parterne i en byggesag. Der sidder repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, fra BO-VEST og en række medlemmer der er udpeget af Hyldespjældets beboere. 
Du kan hente kommissoriet for Hyldespjældets byggeudvalg her

Du kan kontakte byggeudvalget hvis du har spørgsmål til processen omkring helhedsplanen, eller har inputs eller kommentarer:

Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen - telefon: 4022 7890
Sif Enevold Afdelingsbestyrelsen - telefon: 3145 6747
Betina Lauruhn , Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, Det Grønne Miljøudvalg
Gitte Elise Klausen, Udeareal Udvalget
Gert Petersen, Beboervalgt
Janne Storm, Beboervalgt
Jesper Handskemager, Afdelingsleder

BO-VEST

BO-VEST håndterer som almen boligadministration byggesagen.

Du kan kontakte BO-VEST hvis du har specifikke spørgsmål om tidsplanen for helhedsplanen eller generelle spørgsmål om f.eks. genhusning, eller hvis du oplever problemer med denne hjemmeside. 

Kristian Overby, seniorprojektleder, mail: kro@bo-vest.dk