Temaer

Her kan du læse om de fire temaer, som fokusgrupperne beskæftiger sig med. 

Er du interesseret i at deltage i en fokusgruppe?
Hvis du er interesseret i at deltage i en af fokusgrupperne kan du enten sende en mail med navn, adresse og telefonnummer til ejendomskontoret på: hyldespjaeldet@bo-vest.dk eller lægge en seddel i postkassen ved ejendomskontoret på Storetorv 39. Tilmelding senest d. 28. maj 2020.

TEMA 1: Facader/ vinduer/ døre

Med udgangspunkt i eksisterende materiale, skal der under dette tema arbejdes med spørgsmål som bl.a.:
• Isolering af kuldebroer?
• Farver?
• Valg af vinduer?
• Skal skodderne bevares?

TEMA 2: Ombygning af boliger

Med udgangspunkt i eksisterende materiale, skal der arbejdes med ombygning af 3-etagers boliger til 2-plans familieboliger og 1-plans bolig med øget tilgængelighed. Under dette tema skal der arbejdes med spørgsmål som bl.a.:
• Indretning af boliger og inventar?
• Tagterrasser?
• Hvordan kan lægeklinikken omdannes?

TEMA 3: Materiale- og genbrugsgård

Arbejdet med ideoplægget tager udgangspunkt i beslutningen på beboermødet den 8. maj 2019. Her blev det besluttet, at arbejde videre med et forslag til nybyggeri og gentænkning af området med auto- og cykelværkstedet og genbrugsgården. Oplægget skal godkendes på beboermødet. Under dette tema skal der bl.a. drøftes spørgsmål som:
• Hvor åbent eller afskærmet skal huset være, hvilken plads skal det have i folks hverdag?
• Er der særlige forhold vedr. støj, trafik, adgang, børn, tyveri og tilgængelighed?
• Hvilke erfaringer kan der tages med fra de gamle bygninger, gode som dårlige?

TEMA 4: Skure

Arbejdet med idéoplægget skal videreføre det arbejde, der allerede er udført med renovering af skurene i henhold til lokalplanen med beslutning på beboermøde den 27. marts 2019 i forhold til størrelse, lys, tagbelægning og muligheder for tilvalg. Idéoplægget skal munde ud i forslag til ca. 6 forskellige skurtyper, og skal godkendes på beboermødet. Under dette tema skal der arbejdes med spørgsmål som bl.a.:
• Størrelser på skure?
• Muligheder for beboertilvalg i forhold til skure?

TEMA: Udearealer

Fokusgruppen for udearealer varetages af Hyldespjældets Udearealsdvalg (UAU).