Opgaven med at være rådgiver på Hyldespjældets helhedsplan er sendt i udbud. Alle interesserede har haft mulighed for at byde på opgaven. Og der er nu udvalgt fire rådgiverteams som skal give et endeligt bud på opgaven.

De fire rådgiverteams er:

I alt 15 kompetente rådgiverteams bød på opgaven. De fire udvalgte var dem, der bedst matchede de kriterier, som der var opstillet i udbuddet.

Processen herfra
Torsdag 3. oktober er de fire bydende teams inviteret ud i Hyldespjældet, hvor de vil have mulighed for at se med egne øjne, hvad det er for en opgave de skal løse.

Derefter har de til 16. oktober til at stille spørgsmål. 7. november modtager vi så deres tilbud.

Derefter skal der gennemføres forhandling og evt. fremsendes reviderede tilbud, inden det ligger fast, hvem der fremadrettet skal være rådgiver på Hyldespjældets helhedsplan.