Her på siden kan du hente materiale fra mødet og se svarene på de mange spørgsmål, der blev stillet:

Hvilke 3-etages boliger skal ombygges?
Det fastlægges, når der laves et mere detaljeret projekt af rådgiver i begyndelsen af 2020. Vi forventer at vide hvilke boliger der skal ombygges i sommeren 2020 - eller senest 1,5 år før ombygningen starter.

Hvornår kan genhusning begynde?
Når det er fastlagt hvilke boliger, der skal ombygges.

Hvordan vælges de 3 etages boliger der skal ombygges?
Ud fra en teknisk undersøgelse af, hvilke boliger det er mest hensigtsmæssigt at ombygge. Det bestemmes af forhold som tilgængelighed, brandkrav mv.

Skal der betales nyt indskud ved genhusning?
Nej, indskuddet overflyttes fra eksisterede bolig. Dog kan der blive behov for justering af allerede indbetalte indskud, hvis man ønsker at flytte til en dyrere eller billigere bolig.

Betaler beboer selv flytteomkostninger ved genhusning?
Nej, flytning betales af byggesagen.

Bliver det bygget skure til de nye familieboliger?
Det er endnu ikke planlagt, men alle familieboliger skal have skure.

Hvilke beboere får en ny terrasse oven på deres eksisterende bolig?
Det ved vi først når de konkrete boliger er udpeget og projektet er nærmere detaljeret.

Hvor mange af boligerne i tre etager skal ombygges?
Det er besluttet af beboerne og godkendt af Albertslund Kommune, at der skal ombygges 20 ud af de 26 3-etagesboliger. Det endelige antal kan dog blive mindre.

Hvilke 3-etagesboliger kan ikke ombygges?
Det kendes ikke konkret, før rådgiver har fortaget undersøgelser af de lokale forhold.

Vil beboere i de et-værelses blive genhuset midlertidigt?
Nej, de vil blive tilbudt permanent genhusning.

Hvordan inddrages beboerne i 3-etagers boligerne i det videre arbejde?
Der skal, når der er tilknyttet en rådgiver, oprettes en temagruppe om ombygningen. Det er oplagt at fremtidige beboere i boligen med øget tilgængelighed og 2-etagers lejligheden inddrages.