Flere af Hyldespjældets beboere er bekymret for skimmel i deres huse. Derfor afholdes et ekstraordinært møde om skimmel.

På mødet gennemgås de tidligere undersøgelser der er lavet om skimmel i Hyldespjældet.

De tiltag i helhedsplanen, som vil modvirke skimmel i fremtiden præsenteres også, og ejendomskontoret vil fortælle om hvordan skimmel håndteres og om, hvorfor det er så vigtigt, at man melder det til ejendomskontoret, hvis man oplever skimmel i sin bolig. 

Desuden vil den nye rådgiver på Hyldespjældets helhedsplan Rambøll præsentere sig selv  på mødet.