Inden renoveringen starter, skal boligerne i Hyldespjældet registreres. Det betyder, at der skal tages billeder og måles op.

Det arbejde foregår digitalt, og hele det digitale system er ved at blive forberedt, så alt forarbejdet er på plads.

Der er også blevet registreringer af tomme boliger både indvendigt og udvendigt. Måske har du bemærket, at der har gået folk rundt og fotograferet i boligområdet? Det er Rambøll.

Senere skal der også tages billeder og måles op inde i boligerne. Hvis Rambøll har brug for at komme ind i din bolig, får du naturligvis besked i god tid.

Rambøll har også lavet termografiske undersøgelser af kuldebroer. Termografering er en målemetode som viser overfladetemperaturen på huset med farver. Farverne afslører, hvor varmen slipper ud af huset.

Målingerne viser, hvor der kan være kuldebroer, manglende isolering eller utætheder. Der er lavet målinger ude fra, og hvor det har været muligt i tomme boliger.