Der er nu afholdt de første møder i fokusgrupperne. Her har Hyldespjældets beboere arbejdet med facader, vinduer og døre og med ombygning af boliger. 

Der arbejdes også i fokusgrupper om Materiale- og genbrugsgård samt skure. Dette arbejde skal munde ud i et ideoplæg, som skal godkendes på et beboermøde.

Der har være meget at drøfte i fokusgrupperne, store og små detaljer, og der har derfor været behov for at holde flere møder. Følgende yderligere møder er blevet aftalt: 

- 12. august kl. 17.00 for materiel- og genbrugsgård 

- 1. september kl. 19.00 for facader, vinduer og døre

Arbejdet i fokusgrupperne fortsætter i august. Resultater af fokusgruppernes arbejde vil bl.a. blive præsenteret på beboermødet 26. august.

Du kan læse referater af fokusgrupperne her.