Som tidligere nævnt har Rambøll i de sidste par måneder foretaget registreringer i forskellige boliger. Der er udført registreringer i 25 boliger for bl.a. at få et overblik over om de oprindelige tegninger svarer overens med sådan som boligerne rent faktisk ser ud.

I både Tømmerstræde og Åleslippen er der fraflyttede boliger. 

I Åleslippen nr.  43 vil der i løbet af september blive etableret en prøve på en ny trappe. Arbejdet med materiale for trapper vil dog stadig fortsætte i fokusgruppen.

Tømmerstræde 17 lægger hus til pilotprojektet. Her vil der blive etableret radonsug over taget, samt etableret friskluftsventil i et af rummene. I de andre rum vil der blive etableret facadeintegreret ventilation. Der vil også blive udført prøve på sokkelisolering og på de lodrette fuger.

Som en del af pilotprojektet bliver der udskiftet vinduer og døre. Der bliver etableret fire typer nye vinduer:

  • I værelse bliver opsat indadgående træ/alu vindue
  • I køkken etableres træ/alu, sidehængt og udadgående vindue
  • I stuen etableres træ/alu, udadgående sidestyret vindue dvs. at det er med pudsebeslag
  • I badeværelse, aluvindue med klart glas

Desuden bliver der etableret udadgående entredør med et vinduesstykke øverst, og en terrassedør der ser ud som de eksisterende. 

Der er fundet en entreprenør i forhold til de arbejder der skal udføres i pilotprojektet. Der komme mere information om pilotprojektet og muligheden for at komme og se de forskellige tiltag efter sommerferien.