Gå til indhold

Opstart af byggeplads?
Byggepladsen opstarter mandag d. 1. februar 2021 

Hvilket omfang?
Der findes allerede en mindre byggeplads på Strædernes parkeringsplads. Denne forsøges i kommende tid i omfang. Der vil således være nogle parkeringspladser der ikke kan tilgås. De parkeringspladser man ikke kan holde på, vil være afspærrede.

Der skal i den kommende måned som del af helhedsplanen udskiftes tag i Tømmerstræde 17. Dette medfører at en del affald som skal bortkøres fra området. Dette vil midlertidigt indtil afhentning blive opbevaret indenfor det afspærrede område. Der skal ligeledes være plads til løbende leverance af byggematerialer og lignende.

Der kan derfor opleves periodisk at pladserne står tomme, men der er behov for denne fleksibilitet. Vi håber på jeres forståelse.

Hvem kan du spørge?
Alle spørgsmål vedrørende tagudskiftningen/byggepladsen henvises til Jesper Christiansen fra Rambøll arkitekter på tlf. 51 61 19 80 eller Danny Stilling fra BO-VEST på tlf. 88 19 02 20 i hverdage mellem kl. 8.00-15.00.

Separator icon