Gå til indhold

Her på siden kan du som sagt læse mere om Hyldespjældets Helhedsplan og finde de referater, rapporter og beboerinformationer, med forbindelse til renoveringen, som blev foretaget.

Under menupunktet 'Seneste nyt' kan du følge med i de seneste nyheder, der foregår omkring helhedsplanen. 

Under menupunktet ’Renoveringsprojektet' i menuen til venstre, finder du beskrivelsen af renoveringsprojektet, som blev lavet. Yderligere kan du finde den tidsplan der blev udarbejdet, og læse hvilke renoveringer som fandt sted. Du kan også downloade den detaljeret projektbeskrivelse, som blevet lavet.

'Fokusgrupper' er et afsnit, som omhandler de 5 forskellige temaer, som der blev renoveret under helhedsplanen. Her kan du læse en kort status om de forskellige temaer, som der har været afholdt fokusgrupper om.  

'Skimmel og indeklima' er en sektion, der handler om Hyldespjældets indeklima. Her kan du læse om, hvordan ejendomskontorerne håndterer skimmel, hvad man selv skal gøre for at mindske risikoen, hvis man oplever der kommer skimmel, og hvordan helhedsplanen ville forbedre indeklimaet i boligerne. Man kan her finde de spørgsmål, som blev stillet i forhold til skimmel i Hyldespjældet. 

Under menupunkter 'Genhusning' finder du den information som var udgivet om genhusning. 

Under menupunktet 'Arkiv' kan du finde materiale, der er blev uddelt til beboerne, sammen med mødereferater, rapporter og tegninger med relation til Hyldespjældets renovering. Du kan finde de tidligere udgaver af nyhedsbrevet "NYT OM HELHEDSPLANEN", der blev omdelt i Hyldespjældet, når der var nyt i renoveringssagen.

Hvis du spørgsmål til renoveringen, finder du under menupunktet ’Kontakt’ kontaktoplysninger på byggeudvalget og BO-VEST.

Separator icon
Stræde en sommerdag
De røde facader i bebyggelsen