Gå til indhold

Fokusgrupper

Fokusgrupperne omhandlede fire møderækker, hvor beboere i Hyldespjældet kunne være med til at sætte deres præge på, hvordan boligområdet skulle renoveres.

Flere fokusgruppemøder end planlagt
I løbet af det sidste halve år er der blevet arbejdet i fokusgrupperne, hvor beboere og byggeudvalg har drøftet temaer i helhedsplanen ift. facader, vinduer og døre samt ombygning af boliger. 

Der er også arbejdet i fokusgrupper for materiale- og genbrugsgården, skure og udearealer (UAU). Der har være meget at drøfte i fokusgrupperne, både store og små detaljer, og derfor har der været behov for at holde flere møder end oprindelig planlagt.

Fokusgruppernes  forskellige beslutninger og drøftelser har Rambøll nu indarbejdet i projektforslaget.  

Separator icon

Tidsplanen holdt på trods af corona-virus
Det lykkedes at overholde tidsplanen nogenlunde i forhold til projektet for helhedsplanen, på trods af corona-virus og de ekstra afholdte fokusgruppemøder. Heldigvis kunne de fleste møder i løbet af efteråret afholdes fysisk, og der har kun været behov for enkelte digitale møder.

Fokusgruppernes idéer og kommentarer er indarbejdet i Rambølls idéoplæg
Arbejdet med fokusgrupperne er nu afsluttet, og det er kun i forhold til ideoplægget for materielgården at de sidste kommentarer og tilretninger skal plads, før det endelige ideoplæg skal præsenteres for beboerne.

Separator icon