Gå til indhold

Status på de forskellige temaer

Her kan du læse en kort status på de forskellige temaer, som der har været afholdt fokusgrupper om. 

Separator icon

Ombygningsboliger 

De oprindelige tegninger af boligerne – både tilgængeligheds- og ombygningsboliger - er blevet revideret, så der ikke er er så mange døre i boligerne. I tilgængelighedsboligerne etableres en niveau-fri terrasse ved stuen.

 

Facader, vinduer og døre

Som tidligere informeret om bliver alle vinduer udadgående, undtagen der hvor der er skodder. Vinduerne har pudsebeslag og tyverisikring. Når der er fundet entreprenør, udføres der prøver på facade farve, så den endelige facade farve kan besluttes. Den endelige udformning af hoveddør er ved at blive godkendt af kommunen.

 

Skure 

Det er blevet besluttet, at enten kan beboere vælge et lukket skur eller et delvist åbent, hvor skuret er 2/3 del lukket og 1/3 åbent, og hvor døren vender ud mod indgangen, altså stien. Hvis beboere ikke vælger, etableres der et lukket skur - og ellers skal der ’aktivt’ vælges at få halvtag ud mod indgangen. Der kommer nærmere information om dette når renoveringen går i gang. Ved alle løsninger - undtagen type 4 - kan det vælge om man vil have døren i gavlen. 

 

Materielgård

Ideoplægget er udarbejdet sammen med klunserne, driften og fokusgruppen. Der vil blive uddelt særskilt informationsmateriale om ideoplægget. 

 

Udearealer 

Rambøll har haft møde med udearealsudvalget og drøftet forhold omkring rydning af haver i forbindelse med renoveringen, muligheder for plantehotel og registrering af den eksisterende beplantning. 

Du finder referaterne fra de enkelte fokusgruppemøder her.