Gå til indhold

Hvordan forbedrer helhedsplanen indeklimaet?

Her kan du læse mere om de tiltag i Hyldespjældets helhedsplan, der vil forbedre indeklimaet og mindske risikoen for skimmel i Hyldespjældets boliger. 

Hyldespjældets indeklima afspejler husenes konstruktion og stand. (Læs mere om indeklimaundersøgelserne her.)

Når Hyldespjældets helhedsplan bliver gennemført vil indeklimaet derfor også blive forbedre. Helhedsplanen indeholder en række tiltag, som vil mindske risikoen for skimmel. 

Desuden vil rådgiveren på helhedsplanen også som et led i deres arbejde lave en indeklimaundersøgelser, som har til formål at sikre, at de tiltage, der er en del af helhedsplanen er tilstrækkelige til at skabe et godt indeklima i Hyldespjældets boliger. 

Hvilke tiltag i helhedsplanen vil forbedre indeklimaet?
Helhedsplanen for renoveringen af Hyldespjældet vil give et væsentligt bedre indeklima og varmere boliger. Det vil have en effekt i forhold til mindre skimmelvækst og boliger med lavere energiforbrug. 

I helhedsplanen er de ren række forbedringer, der vil give bedre indeklima, f.eks. Udskiftning af tagene, nye yderdøre og vinduer, skimmelsanering under entregulv og udskiftning af gulvet i entreen, renovering af utætte tagbrønde, stikledninger og dræn, ny mekanisk udsugning i bad og friskluftventiler i stuer og værelser. 
Landsbyggefonden støtter ikke en fuld facaderenovering. Derfor er det ikke med i den vedtagne helhedsplan. I stedet bliver fuger renoveret og sokler og brønde repareret. 

Det vil betyde en forbedring af indeklimaet i Hyldespjældets boliger. Træk og kuldeproblemer fra vinduer og yderdøre vil blive meget mindre. Forbedringen af tagisoleringen vil fjerne kulden fra lofterne i tagetagerne. Ventilationen af boligerne vil blive forbedret med bedre udsugning i badeværelserne og nye friskluftventiler. 

 

Renoveringen vil forbedre Hyldespjældets boliger
Selvom der ikke kommer en udvendig facadeisolering af boligerne i Hyldespjældet, pga. manglende støtte fra Landsbyggefonden, vil renoveringen af Hyldespjældet stadig forbedre indeklimaet i Hyldespjældets boliger. 

Renovering af facadeelementer og element-tå, lodrette fuger
Mindre træk og fugtindtrængning fra facadeelementer

Udskiftning af tagene
Forbedringen af tagisoleringen vil fjerne kulde fra lofterne i tagetagerne 

Nye yderdøre og vinduer
Træk og kuldeproblemer fra vinduer og døre vil blive meget mindre

Skimmelsanering under entrégulv og udskiftning af gulv i entréen
Mindre skimmel i entré.

Renovering af utætte tagbrønde, stikledninger og dræn
Mindre opfugtning af sokler og reducerede skimmeltilfælde i samling mellem ydervæg og gulv

Ny mekanisk udsugning i bad og friskluftventiler i ydervægge i stuer og værelser
Ventilationen af boligerne vil blive forbedret

Rådgiver skal vurdere effekten af tiltagene
Som en del af projekteringen af Hyldespjældets helhedsplan skal den tekniske rådgiver på helhedsplanen Rambøll udarbejde en indeklimarapport, der vurderer effekten af helhedsplanens tiltag.

Rambøll skal gennemgå om varmesystemet er tilstrækkeligt, også ved lavtemperaturfjernvarme. 

De skal også komme med forslag til supplerende tiltag, og vurdere om der skal laves et energidemonstrationsprojekt.

En del af den kommende tids arbejde med helhedsplan bliver altså en sidste vurdering af, om helhedsplanens tiltag er tilstrækkelige til at skabe et sundt i indeklima i Hyldespjældet.

Hvordan håndteres skimmel indtil renoveringen går i gang?
Frem til renoveringen går i gang registrerer og afhjælper ejendomskontoret skimmel. Det er derfor vigtigt du henvender dig på ejendomskontoret, hvis du oplever skimmel i din bolig. Alle henvendelser om skimmel registreres og indgår i det videre arbejde med helhedsplanen.