Gå til indhold

Sådan håndteres skimmelskader i Hyldespjældet

På beboermødet den 25. februar 2020 er der vedtaget en opstramning af standarden for, hvordan skimmel i Hyldespjældets boliger skal håndteres frem mod helhedsplanen.
Hovedreglen er, at man altid skal kontakte ejendomskontoret, hvis man oplever skimmel i sin bolig. 

Hvis du oplever skimmel i din bolig er det vigtigt, at du kontakter ejendomskontoret hurtigst muligt. Både fordi det kun er sådan at det kan sikres, at alle Hyldespjældets boliger er sunde, men også fordi det er vigtig at kende til skimmel i arbejdet med helhedsplanen

Hovedreglen er, at du altid skal kontakte ejendomskontoret hurtigst muligt, hvis du oplever skimmel i din bolig.
Jesper Handskemager, Ejendomsleder

Hvad gør ejendomskontoret?
Det er dit ansvar som beboer at henvende dig til ejendomskontoret hurtigst muligt, hvis du oplever skimmel i din bolig. Når ejendomskontoret modtager en henvendelse fra dig som beboer, om at du har skimmel i din bolig sker følgende: 

1) Der laves en aftale for besigtigelse senest 2 arbejdsdage efter, at indrapporteringen er modtaget. 

2) Besigtigelsen tilbydes senest 5 dage herefter.

3) Der udarbejdes en skimmelrapport, som gemmes i IOpgave. 

4) Ved forhold der kan udbedres af beboeren, f.eks. løbende nedvaskning, vejledes beboeren.

5) Der iværksættes en plan for indsats og der bestilles håndværker for udbedring. 

6) Hvis der er mistanke om udbredt og/eller ukendt årsag til skimmel, tilkaldes eksternt skadefirma, der anbefaler og/eller udfører arbejdet. 

7) Der tages stilling til om udbedringen sker mens boligen bebos, eller udbedringen sker med genhusning. 

Meld altid skimmel til ejendomskontoret
Det er meget vigtigt, at du melder skimmelskader direkte til ejendomskontoret hurtigst muligt. 
Alle henvendelser om skimmel bliver undersøgt og registreret. Og informationerne er en del af arbejdet med helhedsplanen.