Torsdag 3. oktober var de fire prækvalificerede rådgiverteams på besøg i Hyldespjældet. De fire teams er udvalgt til at byde på opgaven som teknisk rådgiver på Hyldespjældets helhedsplan.

Læs mere om de fire prækvalificerede rådgiverteams her.

Alle fire rådgiverteams deltog i besigtigelsen. De ca. 15 meget interesserede gæster fra de bydende rådgiver-firmaer blev vist rundt i Hyldespjældet af seniorprojektleder Kristian Overby og ejendomsleder Jesper Handskemager.

Alle tiltag i helhedsplanen blev vist frem. Der var rig mulighed for, med egne øjne, at se de mange skader på betonen; det vand, der står på tagene; den nedslidte materialegård; skurenes stand og indretningen af de 3-etagers boliger.

De bydende vidste stor interesse for opgaven.

Den videre proces

De fire rådgiverteams, der er udvalgt til at byde på opgaven, er nu i gang med at lave deres tilbud. Her skal de udover en pris på opgaven bl.a. også beskrive hvordan de vi inddrage beboerne og bemande opgave.

De skal aflevere deres tilbud 7. november. Herefter kommer en periode, hvor der forhandles med de bydende inden der indgås kontrakt med én af dem.

BO-VEST forventer, at der kan indgås kontrakt 4. februar 2020.