Forberedelsen er en lang proces. I Hyldespjældet er vi nået til, at vi skal finde en rådgiver, der skal planlægge og færdiggøre grundlaget for helhedsplanen, så håndværkerne efterfølgende kan udføre planerne. Den opgave er nu sendt i udbud.

Udbudsprocessen skal sikre at Hyldespjældet får de mest kompetente rådgivere til udførelsen af helhedsplanen. Alle interesserede firmaer kan melde sig til at blive prækvalificerede frem til 10. september 2019.

Herefter kigger vi alt prækvalifikationsmaterialet igennem og udvælger de bedste kandidater. Det kaldes at de bliver prækvalificerede. 26. september 2019 udsendes en meddelelse om, hvem der er prækvalificerede. Det er de firmaer, der herefter skal konkurrere om at få rådgiveropgaven for helhedsplanen.

De prækvalificerede firmaer få mulighed for at besøge Hyldespjældet den 3. oktober. Og herefter har de så en lille måned til at udarbejde et tilbud, der skal afleveres 7. november.

På baggrund af de givne tilbud, skal der så fonhandles og de prækvalificerede firmaer får mulighed for at tilpasse deres tilbud. Den 7. januar 2020, skal deres endelige tilbud afleveres.

På baggrund af de endelige tilbud udvælges en rådgiver. Vi forventer at kunne indgå kontrakt med Hyldespjældets helhedsplans nye rådgiver 4. februar.

Hør Seniorprojektleder Kristian Overby fortælle mere om udbudsprocessen her

Download rådgiverudbuddet inkl. bilag her.