Gå til indhold

Genhusning i Hyldespjældet

I forbindelse med gennemførelsen af Hyldespjældets helhedsplan skal 20 3-etagers-boliger med tilhørende supplementsrum ombygges til 2-etagers-boliger og boliger med øget tilgængelighed. Her kan du læse mere om genhusning. Både i Hyldespjældet og generelt.

Situationen i Hyldespjældet

20 3-etagers-boliger med supplementsrum skal ombygges. Se her, hvilke det drejer sig om.

Senest et år før ombygningen går i gang vil beboerne i de boliger der skal ombygges få besked.

Hvis du bor i en bolig, der bliver berørt af ombygningen vil du blive tilbudt genhusning i en bolig af samme størrelse; enten i Hyldespjældet eller i en af VA’s andre afdelinger.

Du modtager et spørgeskema, hvor du kan tilkendegive ønsker til din genhusning. Her vil der bl.a. være mulighed for at skrive om du ønsker at blive boende i Hyldespjældet, eller om du hellere vil flytte til et nyt boligområde i VA.

Nuværende beboere i 3-etagers boligerne har fortrinsret til de ombyggede boliger. Beboerne kan vælge at flytte til en midlertidig genhusningsbolig, og flytte tilbage til en ombygget bolig når helhedsplanen er færdig. Hvis beboerne ikke ønsker en af de ombyggede boligerne, kan de også vælge at flytte til en anden boligtype. Dette aftales med BO-VESTs genhusningsteam.

Der kan læses mere om de nye boliger der ombygges til under punktet ”Renoveringsprojektet”.

Beboerne i de et-værelses supplementsrum vil blive tilbud permanent genhusning.

Generelle regler

Hvis du skal genhuses modtager du et skema hvor du kan tilkendegive hvilke genhusningsbolig du ønsker.

BO-VEST forsøger så vidt muligt, at opfylde dine ønsker til den bolig du skal genhuses i. Du har ret til en tilsvarende bolig, og indskuddet fra din nuværende bolig overflyttes til den nye bolig. Dog kan der blive behov for justering af allerede indbetalte indskud, hvis man ønsker at flytte til en dyrere eller billigere bolig.

Du skal ikke selv betale for dine flytteomkostninger ifm. genhusningen. Flytningen betales af byggesagen.

Du kan læse mere om dine generelle rettigheder ved genhusning i folderen, der kan downloades i boksen her på siden.